Научно доказано е че следващите 20 години населението на планетата ще нараства стремглаво като се очаква прираст от над 2 мрлд души за следващите 20 години. Именно поради тази причина на бъдещите производители ще бъде нужно да произвеждат повече продукция с наличните ресурси но същевременно с това да щадят околната среда чрез намаляване на парниковите емисии и предпазване на естествените хабитати и резервати от разораване.
Всичко това означава, че земеделските производители трябва да увеличат своите добиви от единица площ
Именно тези факти са основата на стартиращият фамилен бизнес на „Пиргос Агро” ООД. Фирмата е основана през 2000 година в Бургас и още със своето създаване, с поглед в бъдещето и дългосрочна визия се насочва към устойчивото земеделие, помагайки на производителите чрез своите висококачествени продукти да повишат добива и да подобрят качеството на продукцията, която получават от културите, които отглеждат предлагайки няколко основни типа продукти: семена,торове, продукти за растителна защита и др.
Със своя широк спектър от висококачествени семена в портфолиото като: пшеница, соя, ечемик, тритикале, слънчоглед, царевица, люцерна, суданка, зеленчуци и др. Пиргос Агро в качеството си на изключителен представител на Института за полски и зеленчукови култури НС Семе, Нови Сад, Сърбия олицетворява богатството и разнообразието на Европейското селско стопанско производство.Семената които предлагаме са високодобивни и устойчиви на стрес /суша и влага/. Те не само ще върнат направените разходи, но и ще удвоят печалбата на декар. Уникалното при тях е, че те са наблюдавани от фермери с доказани лоялност и професионализъм в агропроизводството, като резултатите им може да проследите сами в нашият раздел „Новини”.